“Örselenmiş bir tarih şehrine vefa duyar”

İBB MİRAS, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulmuş bir uygulama ekibidir. Miras alanlarında restorasyon ihtiyacını azaltmak için basit bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla kurulan bu ekip, koruma anlayışıyla başta çeşme, türbe ve hazireler olmak üzere kent genelindeki kültür varlıklarında yarattığı fark ile kısa bir süre içinde marka değeri kazanmıştır. İBB MİRAS’ın “Örselenmiş bir tarih şehrine vefa kurar” yaklaşımı zamanla daha kapsayıcı bir boyuta evrilmiş; Daire Başkanlığı ve başkanlıkta yapılan tüm işler İBB MİRAS çatısı altında toplanmıştır.

Öne Çıkanlar

Şantiye Gezileri

İBB Miras’la özdeşleşen uygulamaların başında gelen “açık şantiye ziyaretleri”yle İstanbulluları ağırlamaya devam ediyor.

Bugüne kadar düzenlediği yüzlerce şantiye turuyla binlerce kent sakininin restorasyon uygulamalarına tanıklık etmelerini sağlayan İBB Miras; bu ziyaretlerle koruma sürecini İstanbullular için gerçek bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Bu tanıklık, koruma bilincinin gelişip içselleşerek kalıcı bir kent kültürüne dönüşmesine de önemli katkılar sunuyor.

Bukoleon Sarayı’ndan Kara Surları’na, St. Pierre Han’dan Botter Apartmanı’na, Anadolu Hisarı’ndan Rumeli Hisarı’na, İstanbul’un eşsiz kültür varlıkları henüz restorasyon aşamasındayken İstanbullularla buluşan kültür varlıklarımızdan bazıları… Yeni ziyaretlerle binlerce yıllık kültür mirasımızın benzersiz yapılarına yakından tanıklık etmek isteyenleri ilgili şantiye turlarımıza bekliyoruz… Merak eden, öğrenmek İsteyen, deneyimlemek isteyen herkesi davetlimizdir!

Tüm Şantiye Gezileri

Süleymaniye

Eşsiz Dünya Mirası

Özgün topoğrafyası, Mimar Sinan’ın eseri külliye etrafında şekillenen sokak dokusu ve kültür varlıkları ile Süleymaniye, İstanbul’un değişimini temsil eden, çok katmanlı bir “koruma alanı”dır. İnsanlığın ortak mirası kabul edilmesine rağmen, son yirmi yıl içerisinde birçok nedenle zarar görmüştür. Dünya Mirası özelliğini korumak ve sürdürmek, yıkıcı/ yıpratıcı etkilerden arındırılmasını gerektirir. Çalışmalarımızın amacı, önce alanın günümüz durumunu anlamak ve bilimsel verilere dayanarak ihtiyaçlarını tanımlamaktır. Çağdaş ve bütüncül bir yaklaşım ile Süleymaniye’nin değerlerini hatırlamak, belgelemek, korumak ve sürdürmek üzere yürüttüğümüz süreci buradan takip edebilirsiniz.

Süleymaniye Hakkında

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler