İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi; bugüne kadar İstanbul genelini kapsayan, arşivleri bir araya getiren ve sayısal veri tabanına dönüştüren en kapsamlı projedir. Ülkemizdeki tescilli eserlerin yaklaşık üçte biri (35.568 adet) İstanbul’da yer aldığına göre; proje, Türkiye’de de alanında ilk ve tek büyük ölçekli kültür varlıkları envanteri projesidir.

İstanbul’da bulunan kültür varlıkları envanterinde tescilli eser sayısı 35.568’e* ulaştı. Güncelleme çalışmalarında, tescilli olmayan eserler de belirlenerek, yasal koruma altına alınmaları için Koruma Kurullarına iletiliyor. Koruma yaklaşımımızı üç anahtar kelime ile özetlemek mümkün: bütüncül, güncel ve disiplinler arası.

Türkiye genelindeki bütün tescilli eserlerin üçte birini barındıran İstanbul’da, 182 türde kültür varlığı yer alıyor. Dönem, tür, üslup ayırt etmeksizin, bütüncül bir belgeleme yaklaşımıyla koruyucu envanter yaparak, bilgileri sayısal ortamda kayıt altına alıyoruz. Kültür varlıkları envanteri için “ilk kez bu konuya özel bir yazılım geliştirdik.” Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğünün işbirliğiyle geliştirdiğimiz yazılım sayesinde, envanter çalışmalarımızı sürekli ve kalıcı hale getirdik. Yeni alınan tescil ve grup kararları sisteme anında işlenerek kurumsal haritaya yansıyor, böylece her ölçekteki altyapı veya üstyapı projeleri için gerekli tescilli eser bilgisine erişilebilir. Envanter projesi, çalışma yöntemi, bütüncül yaklaşımı ve analitik değerlendirmeye imkân sunan altyapısı ile başka illerde de örnek alınıp uygulanabilecek bir koruma ve belgeleme metodudur.

2022 yılı içerisinde, İBB Şehir Haritası uygulamasında “kültürel miras” katmanı kamuoyunun erişimine açıldı. Burada harita üzerinde tarihi eserlerin isim ve türlerini görüntülemek mümkün. Ayrıca sorgulama imkânı sunan bir envanter portali de sitemizde yer alıyor.

*Son güncelleme: 18.09.2023